BREVIKSPLAN I VÄSTERVIK


Här planerar vi att bygga både radhus och flerbostadshus i flera storlekar. Byggnationen kommer vara i tvåvåningar och utföras i trä. Arbete med detaljplan pågår för fullt och vi planerar att komma igång med försäljning under 2024.


FB BOSTAD AB
Engelbrektsg. 26
411 37 Göteborg

info@fbbostad.se
072–717 71 20

Integritetspolicy