BREVIKSPLAN I VÄSTERVIK


Här planerar vi att bygga både radhus och flerbostadshus i flera storlekar. Byggnationen kommer vara i tvåvåningar och utföras i trä. Arbete med detaljplan pågår för fullt och vi planerar att komma igång med försäljning under 2022.


FB BOSTAD AB
Engelbrektsg. 26
411 37 Göteborg

FB BOSTAD AB
Skomakarg. 2A
722 11 Västerås

info@fbbostad.se
072–717 71 20

Integritetspolicy