VI BYGGER BOSTÄDER FÖR OSS VANLIGT FOLK

Ju fler som får chansen att skapa ett eget hem desto bättre för människorna och samhället. Därför vill vi vara med och utveckla hyres-, bostads- och äganderätter som fler har råd att bo i.

Ju smartare metoder för att utveckla bostäder desto enklare att nå lönsamhet för investerarna. Därför krånglar vi inte till processen utan fokuserar hellre på helheten.

Ju säkrare affärsprojekt desto klokare investeringar. Därför tar vi inga onödiga risker utan satsar på områden där det finns behov av bostäder över tid.

Ju nöjdare kunder desto fler bostäder kan vi bygga åt de många människorna. Därför tror vi på det vi gör, gör det vi tror på och gör det fullt ut.

BOSTÄDER MED HÖGRE TRIVSELFAKTOR ÄN KVADRATMETERPRIS

De bästa bostadsvisionerna är de som faktiskt realiseras. Vi är här för att göra något åt bostadsbristen. Vi vill inte låta människor vänta mer än nödvändigt på en ny bostad. Här är metoderna för hur vi bedriver våra utvecklingsprojekt helt avgörande för resultatet: Vi ska göra det så enkelt och rätt vi bara kan.

MÅLINRIKTAT FOKUS PÅ HELHET OCH LÖNSAMHET

Raka och enkla processer utan onödigt krångel är lika mycket en övertygelse som en framgångsfaktor. Våra bostadsprojekt kännetecknas av öppet och tydligt samarbete, ömsesidig respekt mellan alla inblandade och fokus på lönsamhet.

 

LIKA DELAR ERFARENHET OCH PASSION

FB Bostad må vara ett nyetablerat företag. Men här finns både lång och stor erfarenhet av omfattande bostadsprojekt och en djup insikt i vad det innebär att hantera omfattande utvecklingsprojekt. Och framförallt finns en stor drivkraft att vara en seriös samhällsutvecklare.

BOSTADSPROJEKT MED FÖRUTSÄGBARA RISKER

Vi vill utveckla bostäder som både boende och investerare tilltalas av. Tillsammans med kommuner, banker och samarbetspartners identifierar vi områden där vi ser ett kommande behov av bostäder. Främst rör det sig om storstadsregionerna med kranskommuner på pendlingsavstånd och andra högskoleorter runt om i landet. Vi arbetar både med green field-projektering och med direktanvisningar av planlagd mark. För att kunna leverera rätt kvalitet till rätt pris erbjuder vi förutsägbara bostadsprodukter via totalentreprenader.

 FB Bostad AB
Engelbrektsgatan 26
411 37 Göteborg

0727 - 17 71 20