Henrik Lindblad, VD och delägare, har under de senaste 15 åren arbetat med projektutveckling och projektledning av komplexa projekt. Nu senast kommer han från NCC Construction där han varit ansvarig för utvecklingen av deras bostadsprodukter samt även kommersialisering, marknadsföring och försäljning av dessa. Innan det var han ansvarig för projektutveckling och försäljning av vindkraftsanläggningar på Nordisk Vindkraft.

Johan Björklund, styrelseordförande och delägare, äger och driver även familjeföretaget SannMatt AB som arbetar med investeringsverksamhet och kapitalförvaltning. Han har tidigare varit VD och koncernchef för Catella AB och i den rollen ordförande och styrelseledamot i ett antal börsnoterade bolag samt bolag inom den finansiella sektorn.

Gabriella Myrén, ansvarig nya affärer. Förutom alla frågor som rör vår marknadsföring arbetar Gabriella med processer och kartläggningar av utvecklingsbar mark runt om i landet. Hon har mångårig erfarenhet av arbetet inom reklambranschen – främst som copywriter och varumärkesutvecklare – och omsätter gärna denna kunskap för att driva samhällsutvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Linus Wiegandt, projektledare, har erfarenhet från många olika delar av byggbranschen som projektering, inköp och eftermarknad. Här på FB Bostad projekterar och leder Linus våra bostadsprojekt från start till mål. Han kommer senast från NCC där han var inköpsansvarig för bostadsprodukter. Innan dess arbetade han med inköps- och projekteringsfrågor på Peab.

Albertina Henriksson, projektledare, har gedigen erfarenhet inom projektledning och projektering av bostäder. På FB Bostad projekterar och leder hon våra projekt, från idé till inflyttning. Albertina har tidigare arbetat som projekteringsledare för bostäder inom NCC och hon har dessutom varit konsult inom miljöledning och miljöcertifiering på WSP.

Helena Nilsson, kundansvarig, har 10 års erfarenhet från fastighets- och mäklarbranschen och är delaktig i alla våra bostadsprojekt. Tillsammans med projektledarna följer hon projekten från tanke till inflyttning – och lite till. Helena fokuserar främst på kundhantering, avtal, mäklarkontakter och administration.

Elise Brankell, interim CFO, har gedigen erfarenhet inom redovisning och finansiering. Sedan drygt 20 år tillbaka har hon arbetat med att skapa ekonomiska strukturer och processer för både små och stora bolag. Elise kommer närmast från Nordisk Vindkraft där hon verkat som CFO för den nordiska koncernen.

Anna Bengtsson, biträdande projektledare, är civilingenjör inom Arkitektur och Teknik med fokus på projektledning inom byggsektorn. Här på FB Bostad är Anna delaktig i all projektering och utveckling av våra bostadsprojekt. Inte minst ser hon till att lyfta de sociala hållbarhetsfrågorna så att vi kan fortsätta verka för ett mer hållbart samhälle.FB Bostad AB
Engelbrektsgatan 26
411 37 Göteborg

0727 - 17 71 20